Onze Activiteiten

Om de aandacht optimaal te richten op onze belangrijkste projecten, hebben (bestuurs)leden van Eurobitume zitting in drie commissies van deskundigen.

Veiligheid, Gezondheid en Milieu (HSE)

De HSE-commissie richt zich op belangrijke onderzoeken naar de “key” aspecten van de wereldwijde bitumen-industrie, inclusief gezondheid, wijzigingen in de wet- en regelgeving en milieumanagement. Deze informatie wordt vervolgens in een passende vorm beschikbaar gesteld aan alle partijen in de industrie, van overheidsinstanties en producenten van bitumen tot journalisten en geïnteresseerde burgers.

De HSE-commissie is gericht op het helpen ontwikkelen van goed gedefinieerde EU-regelgeving voor bitumen in al zijn toepassingen. De HSE-commissie helpt ook met de opzet en implementatie van gedegen wetenschappelijk onderzoek naar classificatie en regelgeving. De commissie werkt samen met vertegenwoordigers van regelgevende instanties, andere nationale en internationale brancheverenigingen, bitumenklanten en gebruikersorganisaties teneinde gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Technisch (TC)

De Technische Commissie bestaat uit deskundigen van de leden uit heel Europa. Hun werk omvat onder meer het ontwikkelen en communiceren van een gemeenschappelijk Europees standpunt voor de bitumen-industrie over onderwerpen als ontwikkeling van functionele normen, systemen voor bindmiddelselectie en “karakteriseringtools”.

Kleinere, gespecialiseerde taskforces en werkgroepen richten zich op specifieke relevante technische vraagstukken waar de industrie zich voor gesteld ziet.

Public relations en communicatie (PRC)

Deze commissie vormt het gezicht naar buiten van Eurobitume en is verantwoordelijk voor de communicatie met alle partijen in de bitumen-industrie, van producenten tot bouwbedrijven, van regelgevende instanties tot maatschappelijke organisaties en gewone burgers. Het is hun taak om ervoor te zorgen dat iedereen beschikt over de noodzakelijke informatie om op basis van de juiste informatie besluiten te kunnen nemen aangaande alle vraagstukken met betrekking tot bitumen en het gebruik daarvan. 

Nieuws

Nieuwsbrief!

We houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.


Lid worden!

Word lid van ons netwerk.